XXIII. pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

8.10.2024

Místo konání

EA Congress Hotel Aldis

Akademika Bedrny 371/12, Hradec Králové

Odborná garance:

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. 

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.