Program

Program

9.00 – 9.15 hod: Zahájení konference

9.15 – 10.40 hod: Dopolední blok

Role of mass spectrometry in monoclonal gammopathy patient management

Dr. Mark Perkins (University of Nottingham, UK)

Změny v diagnostice v rámci nových Guidelines MM 2023

Maisnar V. (Hradec Králové) 

Vliv pokroků v léčbě na diagnostiku mnohočetného myelomu

Hájek R. (Ostrava) 

10.40 – 11.00 hod: Přestávka

11.00 – 12.00 hod: Dopolední blok II

Možný přínos kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie v diagnostice mnohočetného myelomu

Kupčík R., Vajrychová M., Tomášová A., Hrochová K., Vrbacký F., Nováková D., Vávrová J., Radocha J. (Hradec Králové) 

Vlastní zkušenosti se sledováním MRD u MM pomocí průtokové cytometrie

Jelínek T. (Ostrava) 

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Vlachová M., Ševčíková S. (Brno) 

Detekce monoklonálních volných lehkých řetězců metodou izoelektrické fokusace s následným afinitním imunoblottingem

Zeman D., Štork M., Švancarová L., Pospíšilová M., Adam Z., Beňovská M., Pour L. (Brno) 

12.00 – 13.00 hod: Přestávka na oběd

13.00 – 14.20 hod: Odpolední blok

Laboratorní diagnostika poškození ledvin u pacientů s mnohočetným myelomem

Kušnierová, P., Lichá K., Jelínek, T. Hájek R. et al. (Ostrava) 

Příklad spolupráce s regionální nemocnicí při diagnostice MM

Ježek P., Maisnar V. (Jičín, Hradec Králové) 

Význam UL lenalidomidem u nemocných s high-risk MM

Nováková D., Radocha J. (Hradec Králové) 

Kazuistika nemocné s MM a sekundární akutní myeloidní leukémií

Čapounová V., Maisnar V. (Hradec Králové) 

Aktuální problematika biochemické diagnostiky MG

Vávrová J. (Hradec Králové) 

14.25 – 14.30 hod: Závěr konference